Grąžinimo taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Prekių grąžinimas ir keitimas:
1.1.  Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
1.2.  Nekokybiškų Prekių grąžinimo atveju, Bendrovė įsipareigoja pasiimti nekokybiškas Prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Bendrovė neturi analogiškų Prekių, ši įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus.
1.3.  Apie nekokybiškas Prekes ar įvykusią klaidą būtina informuoti el. paštu kepyklele@lapetite.lt pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą tą pačią kalendorinę dieną, kai Prekės yra pristatomos.
1.4.  Grąžinant ar keičiant E. Parduotuvėje įsigytas Prekes, Jūsų paprašysime užpildyti pateiktą Prekių grąžinimo ar keitimo raštą.
1.5.  Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
1.6.  Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
1.7.  Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
1.8.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.3-1.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.9.  Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).
1.10. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

2. Baigiamosios nuostatos.
2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.